×
0212 381 50 00

Python ile Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Teknolojileri

Eğitim Süresi: 36 SAAT

Python yapay zeka teknolojilerini kullanabileceğiniz, dünya genelinde en popüler programla dilidir. Bilişim dünyasında yer almak isteyen ,teknolojiyi takip etmek isteyen ,gelişen yapay zeka teknolojilerinin içinde olmak isteyen herkesin öğrenebileceği en popüler yazılım dilleri arasında yer alan Python eğitimi ile bir adım önde olabilirsiniz.


Sektör tecrübesi yüksek uzman eğiticiler tarafından yapılacak online eğitimde katılımcılar alacakları teorik bilginin yanında edinecekleri uygulama deneyimi ile özelleştirilmiş ve hedefe yönelik bir eğitim alırlar.


Eğitim uzmanlarımızdan bilgi alabilmek için yandaki formu doldurabilir ya da aşağıdaki whatsapp danışma hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Eğitim Çözümleri UzmanıWhatsapp danışma hattı için tıklayın.

Bu eğitime katılabilmek için ön koşul olarak aşağıdaki eğitimi tamamlamak gerekmektedir.


Temel Python Eğitimi

TR | EN
Python ve Anaconda'nın kurulması
Python Temelleri Giriş
Veri Analizi
Problem Tipleri
Tahminleme
Basit Doğrusal Regresyon (Simple Linear Regression)
Çoklu Doğrusal Regresyon (Multiple Linear Regression)
Polinom Regresyon (Polynomial Regression)
Destek Vektör (Support Vector Regression)
Karar Ağacı (Decision Tree)
Rassal Ağaçlar (Random Forest)
Sınıflandırma
Lojistik Regresyon (Logistic Regression)
K-NN (K En Yakın Komşu)
Support Vector Machine (SVM)
Bayes
Kümeleme (Clustering)
K-Means (K-Ortalama) Algoritması
Hiyerarşik Bölütleme (Clustering)
Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforced Learning)
Doğal Dil İşleme NLP
Derin Öğrenme
Boyut İndirgeme (Dimension Reduction)
Python and Anaconda Installation
Introduction to Python
Data Analysis
Problem Types
Forecasting
Simple Linear Regression
Multiple Linear Regression
Polynomial Regression
Decision Tree
Random Forest
Classification
Logistic Regression
K-NN
Support Vector Machine
Clustering
K-Means
Reinforced Learning
NLP
Deep Learning
Dimension Reduction

• Wissen Akademie Online Katılım Sertifikası    

Bu eğitimi tamamlayanlar;

• Uluslararası sertifikasyonlara ulaşarak bilgi teknolojileri alanında kendi firmalarını kurabilirler,

• Bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabilirler,

• Firmaların bilgi işlem departmanlarında, Microsoft, Cisco, HP, IBM gibi uluslararası üreticilerde veya iş ortaklarında,

• Kurumsal firmaların en değerli verilerinin saklandığı veri tabanı yönetim sistemi departmanlarında,

• Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde, yazılım firmalarında, internet servis sağlayıcılarında görev alabilir ve deneyimleri arttıkça bilgi işlem yöneticiliğine kadar yükselebilirler.

Python ile Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Teknolojileri

Bilgi Talep Formu

Takvim1
Takvim2
Takvim3
Takvime Ekle
Calendar, Outlook, Gmail
Dijital Etik ve Güvenlik Nedir?
Yazılım
13 Mart 2020
Doğru ve yanlış gibi ahlaki değerlerin ne olduğu ve eylemlerin nasıl olması gerektiği etik kavramı içinde değerlendirilmektedir. Genel olarak felsefi bir kavram olan etik, tıpkı toplumda uyulması gereken ahlaki ilkeler ve davranışlar gibi internet ortamına da uyarlanmaktadır. Özellikle günümüz dünyasının giderek dijitalleşmesi ile dijital etik kavramı ortaya çıkar.
 Cloud Computing
Yazılım
21 Şubat 2020
Son yıllarda buluta sistemleri kullanan işletme sayısında önemli bir artış görülmektedir. Mobil cihazlar aracılığı ile her yerden veriye erişmeye kolaylık sağlayan Bulut Bilişim’in önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir ivme kazanacağı düşünülmektedir. Peki her yerde duyduğumuz, gördüğümüz ve oldukça popüler olduğunu bildiğimiz Bulut Bilişim ne anlama gelmektedir? Bulut Bilişim bir tür dış kaynak kullanımı, veri depolama ve işleme yöntemidir.
Chatbots
Yazılım
11 Şubat 2020
Genel anlamıyla otomatik görevler gerçekleştiren yazılımlara bot adı verilmektedir. Son yıllarda işletmeler tarafından oldukça tercih edilen chatbot ise sanal ortamda kullanıcılarla internet üzerinden iletişim kuran sohbet robotlarını ifade etmektedir.
Blockchain Teknolojisi
Yazılım
28 Ocak 2020
Blockchain Teknolojisi, anahtar şifrelemeyi kullanarak Bitcoin gibi değer birimlerinin güvenli bir şekilde transfer edilmesine izin veren bir teknolojidir. Blockchain kullandığı ağı korumak için merkezi olmayan bir yöntem kullanmaktadır. Bu da sistemin merkezi olarak bir banka, şirket veya hükümet tarafından kontrol edilmediği anlamına gelmektedir.