×
0212 381 50 00

Swift ile iOS Mobil Programlama Eğitimi

Eğitim Süresi: 102 SAAT

Swift Dersleri: Mobil iOS Programlama

 

iOS işletim sistemi üzerinde çalışan mobil programların yazılmasında Swift programlama dili kullanılır. Bu programlama dili, zengin uygulama alanları kadar iş bulmayı kolaylaştırması açısından da yoğun ilgi görür. Açık kaynak olan Swift kodları, programcıların dikkatini çeker.

 

102 saatlik Swift dersleri ve iOS programlama eğitimi ile mobil cihazlar için kodlama yapabilir, farklı alanlarda çalışabilirsiniz. Mobil programlama ile kendi firmanızın ihtiyacı olan spesifik bir uygulamayı ya da herkesin kullanabileceği genel bir programı kolayca geliştirebilirsiniz.

 

Swift Nedir?

 

Swift programlama dili, macOS, iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinde kullanılan sezgisel ve güçlü bir programlama dilidir. Kodlaması kolay ve keyifli bir dildir. Modern özellikler taşıyan Swift kodları, etkileşimli ve eğlenceli bir yapı sunar. Tasarımsal olarak güvenli bir yapıya sahip olan Swift kodu, oldukça hızlı çalışan programlar yazmaya olanak tanır.

 

Swift kodları, günümüzde kullanılan pek çok modern donanım için optimize edilir. Swift programlama dili, kullandığı hafif sentaksı, desen eşleşmesi ve güçlü ara yüzü ile karmaşık fikirlerin bile kolay ve net şekilde ifade edilmesine olanak tanır. Dolayısıyla, hem kodlanması hem de okunması ve bakımı kolaydır.

 

Mobil Programlama Nedir?

 

Mobil programlama, küçük kablosuz cihazlar için kodlanan yazılımlardır. Bu programlar, yazıldıkları cihazlarda bulunan diğer bileşenleri kullanabilir. Örneğin; akıllı saat üzerinde çalışması düşünülen bir sağlık uygulaması, cihaz üzerinde bulunan sıcaklık sensörünü kullanabilir. Bu doğrultuda, mobil programlama dilleri; cihazda daha az yer tutan, daha az enerji harcayan ve hızlı çalışan kodları hedefleyerek geliştirilir.

 

Swift İle Mobil iOS Programlama Nasıl Yapılır?

 

Swift, programlama sırasında modern programlama desenlerini kullanarak sık yapılan programlama hata sınıflarını tanımlar. Bunların arasında; değişkenlerin her zaman kullanımdan önce tanıtılması gibi hususlar da bulunur. Böylece yaygın programlama hatalarından kolayca korunmuş olunur. Swift programlamada, hafıza otomatik olarak yönetilir.

 

Swift programlama dili, jenerik yapısıyla güçlü ve kolay bir kullanım sunar. Protokol uzantıları sayesinde jenerik kodlar yazmak çok daha kolaylaşır. Swift, metodları, uzantıları ve protokolleri destekleyen bir yapıya sahiptir.

 

Swift programlama dilini öğrenirken Swift oyun alanı (Swift playgrounds) iOS uygulamasında bulmacalar çözmek için gerçek Swift kodlarını kullanabilirsiniz. Böylece mobil programlamayı eğlenceli hale de getirebilirsiniz. 


Temel bilgisayar kullanım becerileri gereklidir. Ayrıca herhangi bir programlama dilinde, temel seviyede bilgi sahibi olunmalıdır.

Bu eğitime bu alanda hiçbir bilgiye sahip olmayan kişiler de, belirli düzeyde bilgi sahibi deneyimli kişiler de katılabilir. Daha detaylı bilgi için bilgi talep formunu doldurabilirsiniz.

TR | EN
• Sabit ve Değişken Tanımlama Var – Let
• Global ve Yerel Değişkenler
• Operatorler - Metinler ve Karakterler
• Tür Dönüşümü
• Koleksiyon Tipleri – Diziler– İkili Yapılar
• Kontrol Akışı – For – While – If – Switch İfadeleri
• Fonksiyonlar – Parametreler – Return İfadesi
• Sınıflar ve Veri Yapıları
• Tanımlama Grupları
• Kalıtım – Alt sınıflama– Geçersiz kılma
• Kapatma
• StoryBoard ve View Controllerlar
• Viewlar, Ve Action Atama
• ViewControllerlar Arası Geçiş / Parametre Gönderimi
• Alert Controller
• TableView
• Navigation View Controller
• Tab Bar Controller
• Dosya İşlemleri
• Kullanıcı Varsayılanları
• XML / JSON Web Servis Kullanımı
• SQLite Operasyonları
• Yerel Bilgilendirme
• Auto Layout & Boyutlandırma Sınıfları
• Animasyonlar
• Özel Camera Uygulaması
• QR Kodu Tarama
• MessageUI Framework
• Multimedya Operasyonları (Kaydet – Oynat Audio/Video)
• Core Data
• Using Firebase Services
1-Introduction to iOS And installation
• Introduction
• Course Structure
• Getting To Grips!
• Purchasing a Developer Licence
• Download and Installing Xcode
• Create, Download and Install Certificates
• Creating an App ID
• Project Types, What's Best
• What are Classes, InfoPLis
• Using the Interface Builder
• Building on the IOS Simulator
• Building to a iOS Device
• Creating Actions and Outlets
• iOS App 1: Creating a Hello World Application
• Universal Constraints
2-Swift Programming Language
• Declaring Constants and Variables
• Operators - Strings and Characters
• Type Casting
• Collection Types – Arrays – Dictionaries
• Controlling The Keyboard
• Control Flow – For – While – If – Switch
• Functions – Parameters – Return
• Classes and Structure
• Stored Properties - Lazy Stored Properties
• Inheritance – Subclassing – Overriding
• Thread – NSTimer
• Date – DateFormatter
• File Operations – FileManager
3-Creating Actions And Components
• UISwitches
• UISegmented Controls
• Controlling UISliders
• UIButton
• Using Delayed Actions
• UIViews
• UITableView
• UIImageView
• UINavigation Controls
• Controlling UIScrollViews
• Displaying UIAlertViews
• Using UIPickerViews
• Using UIWebViews
• Controlling UIWebViews
• Activity Indicator
• Using UIMapViews
• Controlling UIMapViews & Displaying Location
• Maps Application
• Switching Views in Storyboards
• Switching to a XIB View
• Removing The Status Bar
4-Applications and Objects Uses
• Master-Detail Application
• Page-Based Application
• Single View Application
• Point For Games -Tabbed Application
• Controlling size, position and alignment
• View Controller
• Navigation Controller
• Table View Controller
• Tab Bar Controller
• Label – Button – Segment – TextField
• Slider – switch – indicator – ProgressView – Stepper
• Table View - Table View Cell – Image View
• Text View – Scroll View – Date Picker
• MapKit View – Web View – Swipe
• Navigation Bar - Navigation Bar Item – Toolbar
5-Multi Media
• Sound Play
• Video Play
• Http Image Using
6-Core Data – SQLite
• Introducing Core Data
• Working With Core Data
• ManageObjects Core Data
• UserDefaults – Object – SetObject
• SQLite Overview
• SQL Query
• Insert,Select,Update, Delete Querys
• Join and Security
• Data App
7-Server – Rest Api – Soap
• REST API Calls
• XML Parser
• Json Read And Parser
• GET/POST Method
• File Upload
• File Download
8-Swift File Cache Protocol Oriented Swift
• Intro to Protocols
• Protocol Extension
• Protocol as Type
• The Delegate Pattern
• The Data Source Pattern
• Conclusion
9-Cocoapods Using
• Cocoapods installation
• Cocoapods Frameworks
• Frameworks in app
10-Camera & Social
• Camera Take Photo
• Camera Upload image
• Camera Video Save
• Share Data / Image
11-Notifications and Multi Media
• Local Notifications
• Push Notifications
• Using Galeri
• Using Camera
• Camera and Sound Recording
12-Animations
• Creating Animations
• TransitionWithView
• UIViewAnimationOptions
• AnimateWithDuration
13-GPS and Apple Maps Apps
• Introduction to Where Was I?
• Showing a Map with Apple Maps - And Frameworks
• Info.plist - Location Permissions and Required Device Capabilities
• Asking for Permission and Showing a Location
• Getting Location Coordinates
• Saving Location Coordinates with UserDefaults
• Showing Last Location with a Pin Annotation
14-Extending the User Interface
• Autolayout
• Size Classes
• Dynamic Type
• Working with the UI Controls
• Dealing with Date/Time
• Unwind Segues
• Gesture Recognizers
15-Application Push, Analysis & Crashlytics
• iPa Genarator
• App icon
• App push iTunes Connect
• Firebase Using
• Fabric Using
• Crashlytics embed App
• Crashlytics Analysis Read

• Katılım Sertifikası

• Başarı Sertifikası (Başarı derecesinde mezun olan adaylar için Başarı Sertifikası verilmektedir.)

• Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)

Bu eğitimi tamamlayanlar, uluslararası sertifikasyonlarına ulaşarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Mobile uygulama geliştime hizmeti veren kendi firmalarını kurabilirler, Mobile Uygulamalar konusunda bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabilirler, Firmaların mobile uygulama geliştme departmanlarında, Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde, Yazılım firmalarında, Mobile uygulama geliştirme departmanında görev alabilirler.

Swift ile iOS Mobil Programlama Eğitimi

Bilgi Talep Formu

Takvim1
Takvim2
Takvim3
Takvime Ekle
Calendar, Outlook, Gmail
Dijital Etik ve Güvenlik Nedir?
Yazılım
13 Mart 2020
Doğru ve yanlış gibi ahlaki değerlerin ne olduğu ve eylemlerin nasıl olması gerektiği etik kavramı içinde değerlendirilmektedir. Genel olarak felsefi bir kavram olan etik, tıpkı toplumda uyulması gereken ahlaki ilkeler ve davranışlar gibi internet ortamına da uyarlanmaktadır. Özellikle günümüz dünyasının giderek dijitalleşmesi ile dijital etik kavramı ortaya çıkar.
 Cloud Computing
Yazılım
21 Şubat 2020
Son yıllarda buluta sistemleri kullanan işletme sayısında önemli bir artış görülmektedir. Mobil cihazlar aracılığı ile her yerden veriye erişmeye kolaylık sağlayan Bulut Bilişim’in önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir ivme kazanacağı düşünülmektedir. Peki her yerde duyduğumuz, gördüğümüz ve oldukça popüler olduğunu bildiğimiz Bulut Bilişim ne anlama gelmektedir? Bulut Bilişim bir tür dış kaynak kullanımı, veri depolama ve işleme yöntemidir.
Chatbots
Yazılım
11 Şubat 2020
Genel anlamıyla otomatik görevler gerçekleştiren yazılımlara bot adı verilmektedir. Son yıllarda işletmeler tarafından oldukça tercih edilen chatbot ise sanal ortamda kullanıcılarla internet üzerinden iletişim kuran sohbet robotlarını ifade etmektedir.
Blockchain Teknolojisi
Yazılım
28 Ocak 2020
Blockchain Teknolojisi, anahtar şifrelemeyi kullanarak Bitcoin gibi değer birimlerinin güvenli bir şekilde transfer edilmesine izin veren bir teknolojidir. Blockchain kullandığı ağı korumak için merkezi olmayan bir yöntem kullanmaktadır. Bu da sistemin merkezi olarak bir banka, şirket veya hükümet tarafından kontrol edilmediği anlamına gelmektedir.