×
0212 381 50 00

Front End Development Arayüz Eğitimi

Eğitim Süresi: 144 SAAT

Web yayınclığı alanında kaliteyi etkileyen en önemli etken şüphesiz bilginin kullanıcıya kolay anlaşılır sunulması ve estetik kaygılar güdülerek tasarlanmasıdır. Bu alanda sektör profesyonellerine duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.


Wissen; bu alanda kariyer yapmak isteyenlere dünyada web yayıncılığının kurallarını ortaya koyan W3 (www.w3.org) konsorsiyumunun standartlarında bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Temel bilgisayar kullanım becerileri gereklidir. Ayrıca temel seviyede programlama bilgisi öğrenme sürecini kolaylaştıracaktır.

Bu eğitime bu alanda hiçbir bilgiye sahip olmayan kişiler de, belirli düzeyde bilgi sahibi deneyimli kişiler de katılabilir. Daha detaylı bilgi için bilgi talep formunu doldurabilirsiniz.

TR | EN
1. Giriş (6 saat)
• Web Uygulamaları Yaşam Döngüsü
• Server Side & Client Side Kavramları
• Web Uygulamaları Yayınlama ve Güvenlik
2. HTML (12 saat)
• Temel Html Etiketleri
• Html5 Elementleri
• Html5 Forms & Validations
• Video, Audio, Maps
• SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)
3. CSS (12 saat)
• Css nedir?
• Satıriçi Css Biçimlendirme
• Css Selectors
• Sayfaiçi Css Biçimlendirme
• Div ile Sayfa Tasarımı
• Css Kutu Modeli
• Margin - Padding
• Css Transform, Animations, Transitions
• Responsive Sayfalar Hazırlamak
4. Javascript (24 saat)
• JS (Javascript) nedir?
• JS Dil Yapısı ve Yazım Standartları
• JS Koşullar ve Döngüler
• JS Methodlar ve Return İfadesi
• JS Diziler
• JS Break & Continue İfadeleri
• JS Metin(string) Metotları
• JS Matematik(math) Metotları
• JS Tarih(date) Metotları
• JS Developer Tools Kullanımı
• JS Try-Catch Bloğu ile Hata Yönetimi
• JS Typeof, Null & Undefined
• JS Nesne(Object) & JSON
• JS DOM İşlemleri
• JS SetInterval & SetTimeout Kullanımı
• JS Ajax İşlemleri
5. JQuery (12 saat)
• JQuery nedir?
• JQuery Selectors (Seçiciler)
• JQuery Events (Olaylar)
• JQuery Effects (Efektler)
• JQuery Get & Set (Okuma ve Yazma) İşlemleri
• JQuery Add & Remove (Element Ekleme ve Silme) İşlemleri
• JQuery Class & CSS İşlemleri
• JQuery Traversing (Element Yakınındaki Elementler ile Çalışma)
• JQuery Ajax İşlemleri
6. Bootstrap v4 (12 saat)
• Bootstrap nedir?
• Bootstrap 4 Layout & Grid
• Bootstrap 4 Components
• Bootstrap 4 Components
• Bootstrap 4 Tables
• Bootstrap 4 Typography
• Bootstrap 4 Popover
• Bootstrap 4 ScrollSpy
• Bootstrap 4 Tooltip
• Bootstrap 4 Modal
• Forms & Validation
• Nav & NavBars
• Image Sliders
7. Type Script (12 saat)
• Type Script Uygulaması
• Type Script Veri Türleri
• Type Script Fonksiyonlar
• Type Script ile Class, Interface Kullanımı
• Type Script Nesneler ile çalışma
• Type Script Modüller ile Çalışma
• Genel Type Script Uygulaması
8. Angular (24 saat)
• Angular Nedir? İlk Angular Uygulaması
• Angular Proje Yapısı
• Components
• Directives
• Service le çalışma
• Routing ile çalışma
• Data Binding Yöntemleri
• Template-driven forms
• Reactive Forms
• Html Servisleri ile çalışma
9. Node.js (18 saat)
• Node.js kurulumu
• Node.js Temelleri
• Terminal Kullanımı, NPM
• Node.js ile Asenkron Programlama
• Express Framework
• NoSQL - MongoDB
10. Proje (12 saat)
• Express ve MongoDB ile Restfull APIs
• JSON Web Token (JWT) oturum yönetimi

• Katılım Sertifikası

• Başarı Sertifikası (Başarı derecesinde mezun olan adaylar için Başarı Sertifikası verilmektedir.)

• Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)

Bu eğitimi tamamlayanlar;

Web arayüz tasarımcısı olarak bağımsız (freelance) olarak çalışabilirler.

Web tasarım / Digital ajanslarda veya yazılım geliştirme firmalarında görev alabilirler.

Bir çok orta, büyük ölçekli firma kendi web yayınlarının geliştirilmesi ve güncellemesi süreçleri için front-end uzmanları istihdam etmektedirler.

Front End Development Arayüz Eğitimi

Bilgi Talep Formu

Takvim1
Takvim2
Takvim3
Takvime Ekle
Calendar, Outlook, Gmail
İleri Web Uygulaması (PWA) Nedir?
Yazılım
15 Haziran 2020
İleri Web Uygulaması (PWA), temel olarak bir uygulamanın tüm özelliklerini taşıyan bir web sitesidir. Bir diğer deyişle İleri Web Uygulaması, normal web sitesi gibi erişilen, ancak daha önce yalnızca uygulamaların sahip olduğu çevrimdışı kullanılabilirlik, anında bildirimler ve cihaz donanımına erişim gibi özelliklere de sahip olan özel web uygulamalarıdır.
E-Ticaret Nedir?
Yazılım
05 Haziran 2020
Günümüzde dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla tüketim alışkanlıkları da değişim göstermektedir. İnternet üzerinden alışveriş yapmak da bu yöntemlerin başında gelmektedir. E-ticaret olarak adlandırılan bu alışveriş işlemi online olarak sanal ya da gerçek ürünlerin satışa sunulmasına denmektedir. Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm ürün ya da hizmetler internet üzerinden satın alınabilir.
Dijital Etik ve Güvenlik Nedir?
Yazılım
13 Mart 2020
Doğru ve yanlış gibi ahlaki değerlerin ne olduğu ve eylemlerin nasıl olması gerektiği etik kavramı içinde değerlendirilmektedir. Genel olarak felsefi bir kavram olan etik, tıpkı toplumda uyulması gereken ahlaki ilkeler ve davranışlar gibi internet ortamına da uyarlanmaktadır. Özellikle günümüz dünyasının giderek dijitalleşmesi ile dijital etik kavramı ortaya çıkar.
 Cloud Computing
Yazılım
21 Şubat 2020
Son yıllarda buluta sistemleri kullanan işletme sayısında önemli bir artış görülmektedir. Mobil cihazlar aracılığı ile her yerden veriye erişmeye kolaylık sağlayan Bulut Bilişim’in önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir ivme kazanacağı düşünülmektedir. Peki her yerde duyduğumuz, gördüğümüz ve oldukça popüler olduğunu bildiğimiz Bulut Bilişim ne anlama gelmektedir? Bulut Bilişim bir tür dış kaynak kullanımı, veri depolama ve işleme yöntemidir.