×
0212 381 50 00

Identity with Windows Server 2016 Security Eğitimi

Eğitim Süresi: 48 SAAT

Bu eğitim günümüzde büyük ölçekli şirketlerde kullanılan Active Directory dizin hizmetlerini öğretmeye yönelik bir eğitimdir. Active Directory dizin hizmetiyle, kullanıcılar etkin bir şekilde oluşturulabilir, kullanıcı adı ve şifre atamaları yapılabilir ve yetkilerince gerekli haklar tanınabilir. Bu eğitimde Active Directory kurulumu ve yapılandırması, Grup İlkeleri'ni nasıl uygulamaları, yedekleme ve geri yükleme işlemlerinin yanı sıra teknolojiyi kullanarak nasıl gözlem yapılacağı ve muhtemel sorunların giderileceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, bu eğitimde Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) ve Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) gibi diğer Active Directory sunucu rollerinin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.

Eğitime katılacak adayların;

 

Temel Network Bilgisi (IP adresleme, DHCP, DNS) ve

Microsoft Hyper-V vb. sanallaştırma programları hakkında bilgiye sahip olmaları ayrıca temel güvenlik uygulamaları konularında farkındalığa sahip olmaları gerekmektedir.

 

Ek olarak, önceki sürümlerde Windows Server işletim sistemi yönetimi tecrübesine sahip olunması tavsiye edilmektedir.

Bu eğitim için uygun olan adaylar: Windows Server 2012 veya Windows Server 2016 ile kimlik yönetimini ve erişim teknolojileri bilgilerini geliştirmek isteyen AD DS yöneticileri. Windows Server 2012 veya Windows Server 2016'da çekirdek ve gelişmiş kimlik ve erişim teknolojilerinde çapraz bilgi edinmek isteyen genel AD DS deneyimi ve bilgisine sahip sistem veya altyapı yöneticileri.

TR | EN
• AD Domain Services (DS)'deki Nesneleri Yönetme
• Gelişmiş AD DS Altyapı Yönetimi
• D DS Sitelerini ve Çoğaltmayı Uygulama ve Yönetme
• Grup Politikasının Uygulanması
• Grup İlkesi ile Kullanıcı Ayarlarını Yönetme
• Active Directory Etki Alanı Hizmetlerini Koruma
• AD Certification Services (CS)'yi Dağıtma ve Yönetme
• Sertifikaları Dağıtma ve Yönetme
• AD Federation Services (FS)'yi Uygulama ve Yönetme
• AD RMS'yi Uygulama ve Yönetme
• Microsoft Azure AD ile AD DS Eşitlemesini Uygulama
• AD DS'yi İzleme, Yönetme ve Kurtarma
• Identity with Windows Server 2016 (20742B)
• Managing objects in AD DS
• Advanced AD DS infrastructure management
• Implementing and administering AD DS sites and replication
• Implementing Group Policy
• Managing user settings with Group Policy
• Securing Active Directory Domain Services
• Deploying and managing AD CS
• Deploying and managing certificates
• Implementing and administering AD FS
• Implementing and administering AD RMS
• Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
• Monitoring, managing, and recovering AD DS

• Katılım Sertifikası

• Başarı Sertifikası (Başarı derecesinde mezun olan adaylar için Başarı Sertifikası verilmektedir.)

• Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)

Bu eğitimi tamamlayanlar kurumsal şirketlerde;

 

IT Sorumlusu ya da IT Uzmanı çalışabileceği gibi, sektör bağımsız ya da şahıs firmalarında da bilişim projelerinin tasarımı ve yürütülmesinde rol alabileceklerdir.

Identity with Windows Server 2016 Security Eğitimi

Bilgi Talep Formu

Takvim1
Takvim2
Takvim3
Takvime Ekle
Calendar, Outlook, Gmail
İleri Web Uygulaması (PWA) Nedir?
Yazılım
15 Haziran 2020
İleri Web Uygulaması (PWA), temel olarak bir uygulamanın tüm özelliklerini taşıyan bir web sitesidir. Bir diğer deyişle İleri Web Uygulaması, normal web sitesi gibi erişilen, ancak daha önce yalnızca uygulamaların sahip olduğu çevrimdışı kullanılabilirlik, anında bildirimler ve cihaz donanımına erişim gibi özelliklere de sahip olan özel web uygulamalarıdır.
E-Ticaret Nedir?
Yazılım
05 Haziran 2020
Günümüzde dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla tüketim alışkanlıkları da değişim göstermektedir. İnternet üzerinden alışveriş yapmak da bu yöntemlerin başında gelmektedir. E-ticaret olarak adlandırılan bu alışveriş işlemi online olarak sanal ya da gerçek ürünlerin satışa sunulmasına denmektedir. Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm ürün ya da hizmetler internet üzerinden satın alınabilir.
Dijital Etik ve Güvenlik Nedir?
Yazılım
13 Mart 2020
Doğru ve yanlış gibi ahlaki değerlerin ne olduğu ve eylemlerin nasıl olması gerektiği etik kavramı içinde değerlendirilmektedir. Genel olarak felsefi bir kavram olan etik, tıpkı toplumda uyulması gereken ahlaki ilkeler ve davranışlar gibi internet ortamına da uyarlanmaktadır. Özellikle günümüz dünyasının giderek dijitalleşmesi ile dijital etik kavramı ortaya çıkar.
 Cloud Computing
Yazılım
21 Şubat 2020
Son yıllarda buluta sistemleri kullanan işletme sayısında önemli bir artış görülmektedir. Mobil cihazlar aracılığı ile her yerden veriye erişmeye kolaylık sağlayan Bulut Bilişim’in önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir ivme kazanacağı düşünülmektedir. Peki her yerde duyduğumuz, gördüğümüz ve oldukça popüler olduğunu bildiğimiz Bulut Bilişim ne anlama gelmektedir? Bulut Bilişim bir tür dış kaynak kullanımı, veri depolama ve işleme yöntemidir.