Wissen Akademie

Wissen Akademie

WISSEN: eğitiminden daha fazlası – more than education.

Bu sloganı vurgulamış olmamın temel sebebi Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından Bahçeşehir Üniversitesi ve Bilişim Eğitimleri konusunda Avrupa’nın lider isimlerinden olan GFN AG’nin iş ortaklığı ile oluşan Wissen Akademie’nin eğitimdeki tartışılmaz profesyonelliğidir.

  1. Dünya savaşı sonrasında, Almanya iş gücündeki açığını Türklerin de dahil olduğu yabancı ülkelerden gelen misafir işçiler ile kapatmaktadır. Bu iki ülke arasındaki ikili iş birlikleri 1960’larda ilk kez Türk misafir işçilerin Almanya’ya gidişi ile başlamış ve bu zamandan beri 60 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Almanya’nın o dönemlerde başlamış olan yaşlanan nüfusuna bir çözüm olarak yetenekli ve kalifiye iş gücünü ülkeye çekme stratejisi günümüzde de devam etmektedir.

Türkiye’deki iş gücüne dair istatistiklere bakıldığında ise Almanya’nın tersine genç iş gücü bakımından oldukça zengin bir ülke olduğu gözlenebilinir. Ancak, ülkenin istikrarlı ekonomik büyüme hızına rağmen yetenekli ve donanımlı profesyoneller iş bulmak konusunda hala zorluk yaşayabiliyor.

Biz de, Wissen Akademie ortak iştirakımız vesilesiyle, eğitim konusundaki müşterek deneyimlerimizi kullanarak adaylara bilişim teknolojileri ile ilgili başarılı bir kariyer oluşturmalarında yardımcı olmayı hedefledik. Devam eden eğitim programlarımızın, her iki ülkenin teknolojik yatırımlarının geleceği ve başarısı açısından son derece önemli olduğunun farkındayız.

Wissen Akademie’nin amacı, Bilişim Teknolojileri ile ilgilenen adayların bu alanda iyi eğitilmiş ve vasıflı kişiler haline getirilerek bilişim firmalarını daha üretken bir seviyeye taşımaktır. Biz, üniversite eğitiminin ve uzmanlaşabilmek için bilişim uzmanlığı sertifikalarının gerekliliğine inanıyoruz.

Çünkü, kişiler üniversiteye girdiklerinde amaçları dört yıllık bir lisans sahibi olmak bazen yüksek lisans yapmak ya da iki yıllık ön lisanlarını tamamlamaktır. Ancak Bilişim alanında çalışacak kişilerin üniversite eğitimleri dışında uluslararası arenada geçerliliği olacak Microsoft, Cisco, Oracle, Sap, Linux, ve diğer profesyonel sertifikalarına ihtiyaçları olacağı yadsınamayacak bir gerçektir.

Wissen Akademie olarak, profesyonel hayatın ihtiyaçları doğrultusunda şu dört alanda uzmanlaşmayı tercih ettik;

  • Büyük ve orta ölçekli firmalara, firmaların hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenenen Kurumsal eğitimler,
  • Kendileri için daha iyi bir iş perspektifi oluşturmak isteyen adaylar için düzenlenen bireysel eğitimler
  • Çalışmayan adaylar için Türkiye Çalışma Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen ücretsiz eğitimler
  • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan adaylar için düzenlenen tamamlayıcı eğitimler

WISSEN Akademie son yıllarda Bilişimin önde gelen kurumlarıyla üst düzey iş birlikliği atılımları yapmıştır. Amazon’un lisanlı eğitim partneri olan Wissen Akademie, web hizmetleri ve bulut bilişim gibi yeni alanlarda da sunduğu eğitimlerle Türkiye’de de bir çok kuruma öncü olmuştur. Son teknoloji donanımıyla desteklenmiş Apple iSchool ve Samsung iş birliği ile kurduğu Android laboratuvarlarıyla genç uygulama geliştiricilere benzersiz bir kuluçka merkezi ortamı sağlamıştır. Bilişim eğitimlerinde TEB, Türk Telekom, Koç Sistem vb. gibi büyük şirketlerle kurulan sürdürülebilinir iş birlikleri Wissen Akademie’nin kurumsal eğitimlerindeki iddiasını hayata geçirmektedir.

Uzun vadede, genç adaylarımız,çalışan nüfusumuz ve bizler bugün var olmayan işler (henüz ismini duymadığımız meslek grupları) ve var olmayan teknolojiler için kendimizi hazırlamalıyız.

Wissen Akademie’nin yönetim kadrosu ve eğitmenleri olarak, daha üretken ve etkin kurumlar oluşturabilecek iyi eğitimli profesyoneller yaratabilmek için sizleri Wissen Akademie’ye bekliyoruz.

WISSEN – more than education.

 

Yours sincerely,

Axel Stadtelmeyer
Chief Executive Officer
GFN Bahçeşehir Wissen Akademie


07/09/2015