İşkur | Microsoft Yazılım ve Veritabanı Eğitimi

Wissen, Microsoft Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimleri ile ileri seviye laboratuvarlarıyla Microsoft’un yazılım, mobile yazılım ve veritabanı alanındaki C#, Visual Studio, .NET, ASP.NET, ADO.NET, Windows Azure, Windows Phone, Microsoft SQL Server gibi teknoloji eğitimlerini sunmaktadır.

Eğitim Programımız başlamadan, kuralları bildiğinize ve kurallara uyacağınıza dair “Taahhütname” imzalamanız gerekmektedir.

Doğru Eğitim Programını seçtiğinizden emin olunuz. Eğitim Programlarımıza devamlılık zorunludur. Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olur ise Eğitim Programlarının süresinin 1/10′ unu aşmamak üzere mazeret izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, kursla ilişiğiniz kesilir.

Eğitim Programının başlangıcı itibariyle SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ na bağlı olarak çalışıyorsanız eğitim programımıza katılamazsınız.

Devam ettiğiniz her bir gün için 35,00 TL almaya hak kazanırsınız. Devam etmediğiniz günler için ödeme yapılmaz. Ödemeler açılacak banka hesabınıza aylık olarak yatırılır.

İşsizlik Sigortasından yararlanmakta iseniz kursa katılmanız halinde işsizlik sigortası ödemesi kesilmez (hak ettiğiniz kadar işsizlik ödeneğini ve kursa katıldığınız her gün için 35,00 TL ‘yi almaya devam edersiniz).

İşsizlik Sigortasından yararlanmakta iken, geçerli bir gerekçe sunmadan katıldığınız kursu bırakmanız halinde bu tarihten itibaren işsizlik ödeneğiniz kesilir.

Eğitim Programı boyunca, ”Eğitim Maliyetleriniz” ile “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Priminiz” İŞKUR tarafından karşılanır.

Eğitim Programı sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olmanız halinde MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilir.

Eğitim Başvuru

captcha