Dijital dünyada uzman iş gücü eğitiminin önemi artıyor

Dijital dünyada uzman iş gücü eğitiminin önemi artıyor

Dijital Dünyada Nitelikli İnsan Kaynağı İhtiyacı

Türkiye’de büyük bir dijital dönüşüm yaşanıyor. İnternet altyapısı ve mobilizasyon oranları sürekli artıyor. Şehirler, şirketler, nesnelerin internetiyle tanıştı. İş dünyası bugüne kadar mümkün olmayan yeni fırsatlara açık. TÜİK verilerine göre Türkiye’de internet erişimine sahip hane halkının oranı %69.5 olarak gösteriliyor. Yine Türkiye’de hane halkının cep telefonu ve akıllı telefon sahipliği oranı %96.8 dolayında. Türkiye hızla dijital dönüşüme ayak uydurmaya çalışırken, en büyük eksikliklerden biri de bilgi teknolojileri alanında yeterli sayıda kalifiye çalışan sıkıntısı olarak gösteriliyor. Türkiye’nin dijital dönüşümünde ihtiyaç duyduğu uzman iş gücünün eğitimi büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin Dijital Dönüşüme Bahçeşehir Üniversitesi, Wissen Desteği

Artan mobilizasyon oranları, bilişim ve iletişim teknolojileri, her sektörün iş süreçlerine etkiliyor ve büyükten küçüğe her kurumda dijital dönüşüm gerçekleşiyor. Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanındaki gelişimine katkı sağlama misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, Bahçeşehir Üniversitesi’nin Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi Wissen, verdiği nitelikli eğitimlerle dijital alanda çalışacak yetişmiş insan gücüne büyük katkı sağlıyor. Üniversitenin bazı öğrencileri başarıları nedeniyle Silikon Vadisi’ne davet edilirken akademinin bazı öğrencileri de özelleşmiş kitlere hitap eden özel ağ yazılımlarıyla öne çıkıyor. Sektörün ihtiyacı doğrultusunda eğitim hizmetleri veren Wissen , bilişim sektörünün ihtiyacı olan, yazılım uzmanlığı, işletim sistem uzmanlığı, network uzmanlığı, web tasarımı uzmanlığı, mobil aplikasyonlar, veritabanı uzmanlığı, bilgi güvenliği uzmanlığı-siber güvenlik uzmanlığı gibi alanlarda eğitim vererek, kişilerin uluslararası sertifika kazanmasını sağlıyor. Wissen Kurumsal İletişim Yöneticisi İbrahim Durkaya’nın verdiği Bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi’nin Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi Wissen, yılda ortalama 1000 mühendis kökenli öğrenciye devlet destekli eğitimler  veriyor ve eğitim verdiği öğrencilerden %78’i mezun olur olmaz işe yerleşiyor.

Bilgi Teknolojileri Alanında Eğitimli İş Gücü Eksikliği Var

Yapılan araştırmalar ve istatistiki verilere göre bugün Türkiye’de bilişim sektöründe yüz binlerce nitelikli çalışan açığı bulunuyor. İş dünyasının dijitalleşme süreci devam ederken, kariyer ihtiyacı nasıl karşılanacak! Bilişim sektörünün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için nitelikli çalışan ihtiyacının süratle giderilmesi gerekiyor. 2016 yılında Microsoft ile ilişkilerini Gold Learning Partnerlik seviyesine taşıyan Wissen, sahip olduğu yetkinlikler sayesinde bilgi teknolojileri eğitimleri alanında ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/dijital-dunyada-uzman-is-gucu-egitiminin-onemi_287522/

Kaynak: http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/dijital-dunyada-uzman-is-gucu-egitiminin-onemi-artiyor-1251050/

Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/587056/

Kaynak: http://www.palo.com.tr/a/dijital-d%C3%BCnyada-uzman-i%C5%9F-g%C3%BCc%C3%BC-e%C4%9Fitiminin-%C3%B6nemi-art%C4%B1yor-1520668

Kaynak: http://www.tercumanhaber.com/egitim-sinavlar/dijital-dunyada-uzman-is-gucu-egitiminin-onemi-artiyor/

Kaynak: http://www.haber24.com/dijital-dunyada-uzman-is-gucu-egitiminin-onemi-artiyor-haberi-1511238

Kaynak: http://www.34volt.com/dijital-dunyada-uzman-is-gucu-egitiminin-onemi-artiyor-haberi-370754/

Kaynak: http://www.aktifekonomi.com/dijital-donusum-hizli-ama-sistemde-uzman-yok-490h.htm


14/04/2017