iOS Workshop – Bahçeşehir ÜniversitesiEtkinlik Tarihi: 15 Mayıs 2015

Bahçeşehir Üniversitesi Galata kampüsümüzde iOS laboratuvarımızda gerçekleştirilen iOS workshopumuzda, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerimize iOS programlama hakkında bilgi verilerek, öğrencilerimizin bu konudaki bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, katılımcılarımız ilk olarak iphone ve ipad cihazları ve çalışma mantıklarıyla ilgili katılımcılarımız bilgilendirilerek iOS eğitimleri hakkında katılımcılarımıza temel bilgiler verilmiştir. Daha sonrasında iOS yazılımı gelişim kiti (iOS SDK) hakkında katılımcılarımız bilgilendirilmiştir. Bu tarz temel bilgilendirmenin arkasından Xcode temel düzeyde katılımcılarımıza aktarılmıştır. Cocoa Touch ve Swift kodlama yapısıanlatıldıktan sonra iOS simülatörü anlatılmış ve örnek olarak XXX uygulaması anlatılmıştır. Daha sonrasında değişkenler ve operatörler anlatılarak iOS kodlama yapısı ilerletilmiştir. Daha sonrasında iOs kütüphanesi, arrayler katılımcılarımıza aktarılarak kontrol akışı ile for, while , if,switch gibi döngüler hakkında bilgi verilmiştir. Workshopumuzun sonunda da swift dilinin fonksiyonları anlatılmış, parametreler hakkında bilgi verilmiş ve return komutu anlatılmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında da Apple Store’daki Bouncy Bee incelenmiş ve bu uygulama üzerinden workshpumuzda aktarılan bilgiler özet  ve örnek olarak katılımcılarımıza sunulmuştur.

Workshopumuzda katılımcılarımız aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmuşlardır;

 • Overview of iPhone and iPad Devices
 • Programming Considerations for Handheld Devices
 • Exploring the iOS Software Development Kit (iOS SDK)
 • Xcode
 • Cocoa Touch
 • Swift Coding Structure
 • Simulator
 • Declaring Constants and Variables Var – Let
 • Global and Local Variables
 • Operators – Strings and Characters
 • Type Casting
 • Collection Types – Arrays – Dictionaries
 • Control Flow – For – While – If – Switch
 • Functions – Parameters – Return

iOS Workshpumuz ile katılımcılarımız bir mobil uygulamanın tüm aşamalarını uygulamalı olarak görme şansı yakalamışlardır.Swift programlama dilini, bu dilin yeniliklerini ve sektöre getirdiği avantajları öğrenmişlerdir. iOS uygulaması geliştirirken karşılarına çıkabilecek problemler uygulamalı olarak anlatılmıştır.Mobil yazılımlar için gerekli alt yapının neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmuşlar ve bu sayede kariyerlerini yönlendirme şansı yakalamışlardır.


12/04/2017

Yaklaşan Etkinlikler