Cisco Networking – Security Workshop – Bahçeşehir ÜniversitesiEtkinlik Tarihi: 9 Haziran 2015

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsümüzde gerçekleştirilen Cisco Networking workshopumuzda, İstanbul Üniversitesi öğrencilerimizi Wissen merkez binasında ağırlayarak Cisco laboratuvarımızda   bilgisayar ağlarının bugünü ve yarını  hakkında bilgi verilerek, bu alanda kariyer yapmayı planlayan öğrencilerimizin bu konudaki bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, katılımcılarımıza  network temel bilgileri, ipv.4 adres yapısı, port protokol kavramları , ipv6 adres yapısı hakkında bilgi verilip temel bir giriş yapıldı.Bilgi güvenliği hakkında temel bilgiler verilip port ve protokol güvenliği konuları konuşuldu. Daha sonrasında sektörde network ekipmanları üreten önemli bir vendor olan Cisco firmasının cihazları hakkında konuşuldu. Bu tarz temel bilgilendirmenin arkasından cisco IOS tanıtılıp, CLI üzerinde konfigürasyon örnekleri yapıldı. Workshopumuzda katılımcılarımız aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmuşlardır;

 • Network temelleri
 • LAN,MAN ve WAN kavramlarına sektörel bakış
 • Networkun geçmişi bugünü ve yarını
 • Port ve Protokol kavramları
 • Bilgi güvenliği temel kavramlar
 • Cisco vendor genel bakış
 • Cisco boot process
 • Cisco IOS tanıtımı
 • Cisco CLI komutlarına bakış
 • Firewall mantığı ve Cisco ACL yapısı
 • Port ve protokol güvenliği
 • Sistem analizi
 • Uygulama

Cisco Networking- Security   Workshopu  katılımcılara network ve bilgi güvenliği alanında kariyer noktasında yol gösterici olmuştur.Sektörün ihtiyaç duyduğu profil ve yetenekler katılımcıların kafasında şekillendirilmeye çaılışılmış ve bu alanda kariyer yapacakların nelerle muhatap olacağı ortaya konulmuştur.Yapılan uygulamada bu alanda çalışacak kişilerin nasıl bir arayüzle muhatap olacağı anlatılıp ,bilgi güvenliğinin gelecekte daha da önem kazanacağı vurgusu yapılmıştır.


12/04/2017

Yaklaşan Etkinlikler