IOS Programming with Swift Eğitimi

Eğitim süresi:102 saat (17 gün)

Kariyerini mobil platform üzerine yapılandırmak isteyenlerin, bilişim firmalarında çalışan ve mobil platformlarda da uzmanlaşmak isteyenlerin, mobil uygulamalar üzerine hizmet veren şirketlerde çalışmak isteyen öğrenci veya mezunların, kendi firmaları veya çalıştıkları firmaların mobil uygulama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bireylerin tercih edebileceği bu eğitim ile katılımcılar, XCode geliştirme ortamında ve modern Apple laboratuvarlarımızda iPhone ve iPad uygulamalarının nasıl geliştirilip dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaştırılacağını öğrenirler.

Hakan Özer

Lise yıllarından beri yazılım ile ilgilenen Hakan Özer, bilgisayar mühendisliği mezunudur. Kariyerini iOS, Android ve Java dilleri üzerine danışmanlık ve eğitmenlik yaparak devam ettirmektedir. Bu kapsamda da aşağıdaki sertifikalara sahiptir. İskoçya - Türk sanayi Kurumu, Kosgeb, Musiad, Romanson, Enerji bakanlığı gibi birçok özel ve resmi kuruma proje geliştirmiştir. iOS, Android, Java SE, Java EE, Spring MVC Framework, Web Programming With PHP, MYSQL, MSSQL alanlarında eğitim vermektedir.
Sertifikalarım:
 • Android Certified Application Developer
 • Microsoft Certified Trainer
 • Microsoft Specialist: Programming in C#
 • Microsoft Certified Solutions Developer
 • Microsoft Certified Professional
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

 


 • Declaring Constants and Variables Var – Let

 • Global and Local Variables

 • Operators - Strings and Characters

 • Type Casting

 • Collection Types – Arrays – Dictionaries

 • Control Flow – For – While – If – Switch

 • Functions – Parameters – Return

 • Classes and Structure

 • Tuples

 • Inheritance – Subclassing – Overriding

 • Closures • StoryBoard and View Controllers

 • Views and Actions

 • Switching between ViewControllers / Sending Parameters

 • Alert Controller

 • TableView

 • Navigation View Controller

 • Tab Bar Controller

 • File Operations

 • User Defaults

 • Consuming XML / JSON Web Services • SQLite Operations

 • Local Notifications

 • Auto Layout & Sizing Classes

 • Animations

 • Custom Camera Implementation

 • QR Code Scanning

 • MessageUI Framework

 • Multimedia Operations (Capture – Play Audio/Video)

 • Core Data

 • Using Firebase Services


 • Sabit ve Değişken Tanımlama Var – Let

 • Global ve Yerel Değişkenler

 • Operatorler - Metinler ve Karakterler

 • Tür Dönüşümü

 • Koleksiyon Tipleri – Diziler– İkili Yapılar

 • Kontrol Akışı – For – While – If – Switch İfadeleri

 • Fonksiyonlar – Parametreler – Return İfadesi

 • Sınıflar ve Veri Yapıları

 • Tanımlama Grupları

 • Kalıtım – Alt sınıflama– Geçersiz kılma

 • Kapatma • StoryBoard ve View Controllerlar

 • Viewlar, Ve Action Atama

 • ViewControllerlar Arası Geçiş / Parametre Gönderimi

 • Alert Controller

 • TableView

 • Navigation View Controller

 • Tab Bar Controller

 • Dosya İşlemleri

 • Kullanıcı Varsayılanları

 • XML / JSON Web Servis Kullanımı • SQLite Operasyonları

 • Yerel Bilgilendirme

 • Auto Layout & Boyutlandırma Sınıfları

 • Animasyonlar

 • Özel Camera Uygulaması

 • QR Kodu Tarama

 • MessageUI Framework

 • Multimedya Operasyonları (Kaydet – Oynat Audio/Video)

 • Core Data

 • Using Firebase Services


Eğitim İçeriği

ENTR

Ön koşul

Temel bilgisayar kullanım becerileri gereklidir. Ayrıca herhangi bir programlama dilinde, temel seviyede bilgi sahibi olunmalıdır.

Kimler katılabilir?

Bu eğitime bu alanda hiçbir bilgiye sahip olmayan kişiler de, belirli düzeyde bilgi sahibi deneyimli kişiler de katılabilir. Daha detaylı bilgi için sağ taraftaki formu doldurup bilgi talep edebilirsiniz.

Çalışma Alanları

Bu eğitimi tamamlayanlar, uluslararası sertifikasyonlarına ulaşarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Mobile uygulama geliştime hizmeti veren kendi firmalarını kurabilirler,
Mobile Uygulamalar konusunda bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabilirler,
Firmaların mobile uygulama geliştme departmanlarında,
Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde,
Yazılım firmalarında, Mobile uygulama geliştirme departmanında görev alabilirler.

Sertifika

Katılım Sertifikası
Başarı Sertifikası (Başarı derecesinde mezun olan adaylar için Başarı Sertifikası verilmektedir.)
Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)Başvuru Bilgileri

Başlangıç Tarihi: 10-02-2018
Bitiş Tarihi         : 07-04-2018
Etkinlik için eğitim takvimi >>
Eğitim Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi | Wissen
Eğitim Günü | Eğitim Saati:
Cumartesi - Pazar | 09:00 - 14:00
Kontenjan: 15
EĞİTMENLER:
Hakan Özer

Eğitim Hakkında Bilgi Alın