Bireysel | Front End Developer ( 300 Saat )

Front End Developer

Bahçeşehir Üniversitesi’nin Sertifika Programlarına Siz de Katılın! 

 • %82’lik İstihdam Başarısı!
 • Katılım Sertifikası
 • Başarı Sertifikası
 • Uluslararası Vendor Sertifikası
 • Sıfırdan Öğrenme İmkanı
 • Taksitle Ödeme İmkanı

 

 

Web Arayüz Tasarımcısı Eğitimleri’nde devamlı büyüme gösteren web ve mobil yayıncılık alanında kariyer yapmak veya uzmanlaşmak isteyen bireylere, en popüler ve gelişmiş teknolojiler ile donatılmalarını hedeflemektedir.


Web yayınclığı alanında kaliteyi etkileyen en önemli etken şüphesiz bilginin kullanıcıya kolay anlaşılır sunulması ve estetik kaygılar güdülerek tasarlanmasıdır. Bu alanda sektör profesyonellerine duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Wissen; bu alanda kariyer yapmak isteyenlere dünyada web yayıncılığının kurallarını ortaya koyan W3 (www.w3.org) konsorsiyumunun standartlarında bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

 • Editorler
 • Temel etiketler
 • Elements
 • Attributes
 • Başlıklar
 • Paragraflar
 • Stiller
 • Formatting
 • Quotations
 • Computercode
 • Yorumlar
 • Renkler
 • CSS
 • Linkler
 • Görseller
 • Tablolar
 • Listeler
 • Bloklar
 • Sınıflar
 • Düzenlemeler
 • Responsive
 • Iframes
 • JavaScript
 • Head
 • Entities
 • Symbols
 • Karakter setleri
 • URL Encode
 • XHTML
 • Formlar
 • Form elemanları
 • Bilgi giriş türleri
 • Input Attributes
 • Giriş
 • Yazım kuralları
 • Renkler
 • Arka planlar veya zeminler
 • Çerçeveler
 • Marjinler
 • İç alan boşlukları
 • Yükseklik/Genişlik
 • Metin
 • Yazı karakterleri
 • Linkler
 • Listeler
 • Tablolar
 • Box Modeli
 • Outline
 • Display
 • Max-width
 • Position
 • Float
 • Inline-block
 • Align
 • Combinators
 • Pseudo-class
 • Pseudo-element
 • Navigation Bar
 • Dropdowns
 • Tooltips
 • Image Gallery
 • Image Opacity
 • Image Sprites
 • Attr Selectors
 • Forms
 • Counters
 • Giriş
 • Syntax
 • Attributes
 • Events
 • Web Forms 2.0
 • SVG
 • MathML
 • Web Storage
 • Web SQL
 • Server-Sent Events
 • WebSocket
 • Canvas
 • Audio & Video
 • Geolocation
 • Microdata
 • Drag & drop
 • Web Workers
 • IndexedDB
 • Web Messaging
 • Web CORS
 • Web RTC
 • Giriş
 • Rounded Corner
 • Multi Background
 • Color
 • Gradients
 • Shadow
 • Text
 • Web font
 • 2D transform
 • 3D transform
 • Animation
 • Multi columns
 • User Interface
 • Box Sizing
 • Responsive
 • Giriş
 • Kurulum
 • CSS ile kullanım
 • Grid System
 • Typography
 • Code
 • Tables
 • Forms
 • Buttons
 • Images
 • Helper Classes
 • Responsive utilities
 • Bootstrap Layout Components
 • Glyphicons
 • Drop Downs
 • Button Groups
 • Button Drop Downs
 • Input Groups
 • Navigation Elements
 • Navbar
 • Breadcrumb
 • Pagination
 • Labels
 • Badges
 • Jumbotron
 • Page Header
 • Thumbnails
 • Alerts
 • Progress Bars
 • Media Object
 • List Group
 • Panels
 • Wells
 • Bootstrap Plugins
 • Transition Plugin
 • Modal Plugin
 • Dropdown Plugin
 • Scrollspy Plugin
 • Tab Plugin
 • Tooltip Plugin
 • Popover Plugin
 • Alert Plugin
 • Button Plugin
 • Collapse Plugin
 • Carousel Plugin
 • Affix Plugin
 • Giriş
 • Where To
 • Output
 • Yazım kuralları
 • Statements
 • Comments
 • Variables
 • Operators
 • Arithmetic
 • Assignment
 • Data Types
 • Functions
 • Objects
 • Scope
 • Events
 • Strings
 • String Methods
 • Numbers
 • Number Methods
 • Math
 • Dates
 • Date Formats
 • Date Methods
 • Arrays
 • Array Methods
 • Booleans
 • Comparisons
 • Conditions
 • Switch
 • Loop For
 • Loop While
 • Break
 • Type Conversion
 • RegExp
 • Errors
 • Debugging
 • Hoisting
 • Strict Mode
 • Style Guide
 • Best Practices
 • Mistakes
 • Performance
 • Reserved Words
 • JSON
 • JS Forms
 • Forms Validation
 • Forms API
 • Object Definitions
 • Object Properties
 • Object Methods
 • Object Prototypes
 • Function Definitions
 • Function Parameters
 • Function Invocation
 • Function Closures
 • DOM Intro
 • DOM Methods
 • DOM Document
 • DOM Elements
 • DOM HTML
 • DOM CSS
 • DOM Animations
 • DOM Events
 • DOM EventListener
 • DOM Navigation
 • DOM Nodes
 • DOM Nodelist
 • Window
 • Screen
 • Location
 • History
 • Navigator
 • Popup Alert
 • Timing
 • Cookies
 • Giriş
 • Yazım kuralları
 • Variables
 • Echo / Print
 • Data Types
 • Strings
 • Constants
 • Operators
 • If...Else...Elseif
 • Switch
 • While Loops
 • For Loops
 • Functions
 • Arrays
 • Sorting Arrays
 • Superglobals
 • Forms
 • Form Handling
 • Form Validation
 • Form Required
 • Form URL/E-mail
 • Form Complete
 • Advanced PHP
 • Arrays Multi
 • Date and Time
 • Include
 • File Handling
 • File Open/Read
 • File Create/Write
 • File Upload
 • Cookies
 • Sessions
 • Filters
 • Filters Advanced
 • Error Handling
 • Exception
 • MySQL
 • Administration
 • PHP Syntax
 • Connection
 • Create Database
 • Drop Database
 • Select Database
 • Data Types
 • Create Tables
 • Drop Tables
 • Insert Query
 • Select Query
 • Where Clause
 • Update Query
 • Delete Query
 • Like Clause
 • Sorting Results
 • Using Join
 • NULL Values
 • Regexps
 • Transactions
 • Alter Command
 • Indexes
 • Temporary Tables
 • Clone Tables
 • Database Info
 • Using Sequences
 • Handling Duplicates
 • SQL Injection
 • Database Export
 • Database Import
 • PHP
 • PHP XML Parsers
 • PHP SimpleXML Parser
 • PHP SimpleXML - Get
 • PHP XML Expat
 • PHP XML DOM
 • PHP Array
 • PHP Calendar
 • PHP Date
 • PHP Directory
 • PHP Error
 • PHP Filesystem
 • PHP Filter
 • PHP FTP
 • PHP Libxml
 • PHP Mail
 • PHP Math
 • PHP Misc
 • PHP MySQLi
 • PHP SimpleXML
 • PHP String
 • PHP XML
 • PHP Zip
 • PHP Timezones
 • AJAX
 • AJAX Intro
 • AJAX PHP
 • AJAX Database
 • AJAX XML
 • AJAX Live Search
 • AJAX RSS Reader
 • AJAX Poll
 • Giriş
 • Yazım kuralları
 • Documents
 • Declaration
 • Tags
 • Elements
 • Attributes
 • Comments
 • Character Entities
 • CDATA Sections
 • White Spaces
 • Processing
 • Encoding
 • Validation
 • DTDs
 • Schemas
 • Tree Structure
 • DOM
 • Namespaces
 • Databases
 • Viewers
 • Editors
 • Parsers
 • Processors
 • Giriş
 • Selectors
 • Attributes
 • Traversing
 • CSS
 • DOM
 • Events
 • AJAX
 • Effects
 • Interactions
 • Widgets
 • Theming
 • Utilities
 • Plugins
 • PagePiling.js
 • Flickerplate.js
 • Multiscroll.js
 • Slidebar.js
 • Rowgrid.js
 • Alertify.js
 • Progressbar.js
 • Slideshow.js
 • Drawsvg.js
 • Tagsort.js
 • LogosDistort.js
 • Filer.js
 • Whatsnearby.js
 • Checkout.js
 • Blockrain.js
 • Producttour.js
 • Megadropdown.js
 • Weather.js
 • Giriş
 • Environment Setup
 • MVC Architecture
 • First Application
 • Directives
 • Expressions
 • Controllers
 • Filters
 • Tables
 • HTML DOM
 • Modules
 • Forms
 • Includes
 • AJAX
 • Views
 • Scopes
 • Services
 • Dependency Injection
 • Custom Directives
 • Internalization
 • Applications
 • Giriş
 • Kurulum
 • Yazım kuralları
 • Sass kullanımı
 • CSS Extensions
 • Comments
 • Script
 • @-Rules and Directives
 • Mixin Directives
 • Function Directives
 • Output Style
 • Extending Sass
 • Giriş
 • Yazım kuralları
 • Http
 • Files
 • Giriş
 • Program arayüzü
 • Dosya kaydetme ve yükleme
 • Katmanlar
 • Katman efektleri
 • Katman maskeleri
 • Seçim araçları
 • Slice tool
 • Web için kaydetme
 • Giriş
 • Wordpress.org ile wordpress.com arasındaki farklar
 • Wordpress yükleme ve kurulum
 • Tema seçimi ve kurulumu
 • Makale sayfalarını oluşturma ve menü sistemine atamak
 • Blog yazılarını oluşturmak
 • Eklenti yüklemek
 • Resimlerin yüklenmesi
 • Video eklenmesi
 • Yedekleme
 • Güncelleme
 • Öğrencilerimiz eğitim sonrasında bitirme projesi ile eğitim içeriğinde yer alan tüm uygulamaların kullanıldığı gerçek hayata uygun bir proje çalışması yapıp tamamlaması gerekmektedir. Yapmış oldukları proje öğrencilerimizi iş hayatına hazırlayacaktır.
 • Write and update your resume
 • Prepare job application letters
 • Obtain references
 • Increase your confidence
 • Expand your horizons
 • Develop interview skills
 • Improve your presentation

Mezunlar;

 • Web arayüz tasarımcısı olarak bağımsız (freelance) olarak çalışabilirler.
 • Web tasarım / Digital ajanslarda veya yazılım geliştirme firmalarında görev alabilirler.
 • Bir çok orta büyük ölçekli firma kendi web yayınlarının geliştirilmesi ve güncellemesi süreçleri için eleman istihdam etmektediler.

Web arayüz tasarımcıları her zaman aranan elemanlar olmaktadırlar.

 • Katılım Sertifikası
 • Başarı Sertifikası (Başarı derecesinde mezun olan adaylar için  Başarı Sertifikası verilmektedir.)
 • Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)

Bu eğitime bu alanda hiçbir bilgiye sahip olmayan kişiler de, belirli düzeyde bilgi sahibi deneyimli kişiler de katılabilir. Daha detaylı bilgi için sağ taraftaki formu doldurup bilgi talep edebilirsiniz.

Eğitim Hakkında Bilgi Alın