Kurumsal | Açık Sınıf MS-Office Temel Excel


Wissen, Microsoft Office Temel Excel Eğitimleri ile şirketlerin bilgi yönetimi, raporlama, belge yönetimi gibi ilgili alanlarında çalışan kişilerin, Microsoft Office Excel yazılımını kullanarak gelişimlerini sağlamaktadır.Bu eğitim ile kişilerin Excel hakkında temel bilgileri edinmesi amaçlanmıştır.

Microsoft Excel Uygulamasına Giriş

 

·    Microsoft Excel Uygulamasının Genel İşlevleri

·    Microsoft Excel Genel Görünüm

·    Microsoft Excel Çaşma Kitabı Yapısı

·    Microsoft Excel Çaşma Kitabını Açmak, Kapatmak, Kaydetmek

Verilerle Çaşmak

 

·    Veri Girişi

·     Verileri Düzenlemek

·     Veri ve Hücre Silmek

·    Seçim  İşlemleri

·    tun  ve Satır İşlemleri

·    cre  Eklemek,  cre  Silmek  ve cre  Temizlemek

·    Kesme, Kopyalama  ve Yapıştırma İşlemleri

·    Başka  Dökümanlar Microsoft Excel Sayfalarını  Bağ Olarak  Yapıştırmak

·    Otomatik  Doldur Seriler Ve Listeler Özel Listeler

Biçimlendirme Çalışmaları

 

·     Yazı Tipi Grubunu  Kullanmak

·     Hücrelere Kenarlık  Vermek Hizalama  Grubunu Kullanmak

·    Sayı Türlerini  Kullanmak (Para  Birimi, Tarih, Yüzdelik vs.)

·     Özel Sayı Türleri Oluşturmak

·     Stilleri Kullanarak Tablo ve cre  Stili Olara Biçimlendirmek

·     Hücreleri Kilitlemek

·     Biçim Boyacısını Kullanmak

·     Kullu Biçimlendirme Kullanmak

 

 

Sayfalarla Çaşmak

 

·     Sayfa Eklemek

·     Sayfayı Adlandırmak

·     Sayfa Sekmesine Renk Vermek

·     Sayfayı Silmek

·     Sayfayı Taşımak Ve Kopyalamak

Yazdırma İşlemleri

 

·     Sayfayı Yazdırmaya Hazırlamak

·     Sayfa Düzeni Sekmesini Kullanarak Temalar Hazırlamak

·     Kenar Boşlukları, Yönlendirme,  Boyut, Yazdırma Alanı Belirlemek

·     Sayfayı Yazdırmaya Uygun Olarak Sıkıştırmak

·     Alt ve Üst Bilgi Alanlarını Kullanmak

·     Baskı Önizleme

·     Tabloları Sayfalara Ortalamak

·     Sayfa Sonunu  İzlemek

·     Yazdırma Ayarları

 

 

Grafik Çaşmaları

 

·     Grafikleri Anlamak

·     Ihtiyaca Göre Grafikleri Belirlemek

·     Grafik Çeşitleri (Pasta, Sütun, Çizgi, Radar)

·     Grafikleri Biçimlendirmek  (Başklar ve Seriler Eklemek)

·      Eksenleri ve Kılavuz Çizgilerini Kullanmak

 

 

Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirmek

 

·     HızErişim ArÇubuğunu Şeritin Altına ve Üstüne Taşımak

·     HızErişim ArÇubuğunu Özelleştirmek

·     HızErişim ArÇubuğuna Yeni Tuşlar Eklemek

 

 

Hesaplama ve Temel Fonksiyonlar

 

·     Formül  Girmek

·     Aritmetik Operatörler (( ), ^, %, *, /, +, -, =)

·     İşlem Önceli rası

·     Sembolünü Kullanarak Basit Fonksiyonları  Hesaplatmak

·     Formüller ve Formül  Çubuğunu Kullanarak Fonksiyon Yazmak (SUM, MAX, MIN, COUNT)

 

·     Formülleri Kopyalamak   ve Kaydırmak

  • Katılım Sertifikası
  • Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)
MS-Office Temel Excel
Modül Adı Eğitim Tarihi Kontenjan Gün
Microsoft Excel 17.06.2017 - 18.06.2017 10 2