Kurumsal | Açık Sınıf Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing


Bu eğitimle, katılımcıların Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Manufacturing modülünde yetkinlik kazanması amaçlanmaktadır.

1. 80650AE: Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012 R3

·         Understand the Bill of Material Creation Process

·         Explain the concepts of BOMs in Microsoft Dynamics AX 2012 R3

·         Describe the different BOM forms

·         Describe the standard BOM creation process

·         Create simple BOMs by using the Bills of Materials form

·         Create and edit BOMs by using the BOM designer

·         Describe the concept and purpose of BOM versions

·         Create BOMs from the Released products list page

·         Describe how to activate BOM versions

·         Describe how to copy and change BOM versions

·         Describe how to use the Bills of Materials form to assign and create BOM versions

·         Create and edit BOMs by using the BOM designer

·         Describe and create a quantity dependent BOM

·         Explain validity dates and sub-BOMs on BOM component lines

·         Describe the purpose and advantages of BOM and Item configurations

·         Describe the purpose, use, and setup of configuration groups, routes, and   rules

·         Describe, set up, and use Item configurations

·         Explain the BOM calculation structure

·         Describe and set up Cost groups, Profit settings, and Calculation   groups

·         Set up and view costing versions - planned cost and BOM calculations with the Summary and Complete functions

·         Explain the Calculation for a costing version form

·         Run and review cost and sales price calculations

·         Explain BOM calculation Explosion mode and Stop Explosion

·         Create a sales order by using a configurable BOM

·         View the BOM structure from a sales order

·         Explode a BOM from a sales order

·         Calculate a BOM from a sales order

Describe and set up scrap parameters:

·         Constant and variable scrap on the BOM

·         BOM calculations by using scrap

Explain and set up measurement configurations:

·         Consumption calculation

·         Rounding-up

·         Measurement dimensions

·         Conversion factors

·         Perform BOM calculations by using measurements

·         Explain the purpose of reporting a BOM as finished by using the Max. report as finished form

Access the Report as Finished process, from the following areas:

·         Periodic folder

·         Released products list page

·         BOM journal

·         Describe standard Microsoft Dynamics AX 2012 R3 reports

2. 80314: Discrete Manufacturing Basics in Microsoft Dynamics AX 2012

·         Introduction

·         Core Concepts in Production

·         Setup and Interconnectivity

·         Overview of Production Process

·         Production at Multiple Sites

·         Example Multisite Production Scenarios

·         Overview of Additional Production Enhancements

·         Lean Manufacturing

·         Understanding BOMs

·         BOM Versions

·         Overview of Creating BOMs

·         Creating BOMs in the BOM Form

·         Creating BOMs in BOM lines Form

·         BOM and Item Configurations

·         BOM Calculation

·         BOM Scrap

·         BOM Measurements

·         BOM Reports

·         Working Time Template

·         Calendars

·         Resource Capabilities

·         Resources

·         Resource Groups

·         Operation Scheduling Percentage, Efficiency and Exclusivity

·         Capacity Planning and Finite Capacity

·         Introduction

·         Operations

·         Cost Categories

·         Cost Groups

·         Route Groups

·         Routes

·         Scrap

·         Route Networks

·         Production Parameters and Journal Names

·         Production Orders

·         Production Process Overview

·         Production Status

·         Estimation

·         Optional Advanced Settings

·         Scheduling Options

·         Operations Scheduling

·         Job Scheduling

·         Resource Scheduling

·         Master Planning and Planned Production Orders

·         Subcontracting

·         Estimation and Scheduling

·         Release Production Orders

·         Start Production Orders

·         Production Consumption

·         Report Production Orders as Finished

·         End Production Orders

·         Production Inquiries

·         Standard Reports

·         Transactions Reports

·         Journal Balance Reports

·         Analysis Reports

3. 80423: Master Planning in Microsoft Dynamics AX 2012

·         Master Planning Overview

·         Master Scheduling, Forecast Scheduling, and Intercompany Master Scheduling

·         Master Planning on Multiple Sites

·         Example of a Master Planning Business Process Flow

·         Overview of Plan Input and Output

·         Preliminary Considerations

·         Understanding the Overall Setup Process in Master Planning

·         Master Planning Parameters Form

·         Master Plans Form

·         Operations and Job Scheduling

·         Static and Dynamic Master Plans

·         Master Scheduling Principles

·         Master Scheduling Results

·         Coverage Groups and Parameters

·         Creating Coverage Groups

·         Coverage Periods

·         Positive and Negative Time Fences

·         Planned Orders

·         Safety margins

·         Action and Futures message configuration

·         Introduction to Detailed Coverage Settings

·         Coverage Settings Precedence

·         Detailed Coverage Overview

·         Item Coverage

·         Minimum/Maximum Keys

·         Item Coverage Setup

·         Warehouses Form

·         Safety Stock Journal

·         Intercompany Overview

·         Intercompany Planning Groups

·         Intercompany Master Scheduling Form

·         Master Planning and Multisite Considerations

  • Katılım Sertifikası
  • Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)

Eğitimler, sektör deneyimli danışmanlar tarafından verilmektedir.

Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing
Modül Adı Eğitim Tarihi Kontenjan Gün
Microsoft Dynamics AX Manufacturing 12.06.2017 - 15.06.2017 10 4