Kurumsal | Açık Sınıf MS Office İleri Excel


Bu eğitimle, Excel kullanıcılarının Excel'in daha ileri fonksiyonlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Formüllerle Çalışmak

·         Temel Fonksiyonlar (Tekrar)

·         Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak

·         Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)

·         Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)

·         Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)

·         İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)

·         Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY)

·         Veritabanı Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)

 

Verileri Düzenlemek ve Çözümlemek

·         Verileri Sıralamak (Sort)

·         Verileri Süzmek (Auto Filter, Advanced Filter)

·         Sütunları Bölmek (Text To Columns)

·         Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)

·         Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)

 

Verileri Gruplamak, Bütünlemek ve Özet Tablo Oluşturmak

·         Ara ve Alt Toplamlar Almak (Subtotal)

·         Gruplama Düğmeleri Kullanmak

·         Verileri Belirli Başlıklar Altında Filtrelemek ve Özetlemek

·         Özet Tablo (Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek Özet

·         Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek

·         Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek

·         Özet Grafik (Pivot Chart) Almak

·         Farklı Konumlardan Veri Birleştirmek (Consolidation)

 

Amaçlananı Bulmak ve Durum Değerlendirmesi Yapmak

·         Hedef Ara (Goal Seek) ile istenen Formül Sonuçlarına Ulaşmak

·         Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) ile Durum Senaryoları Üretmek

·         Senaryo Sonuçlarını Özetlemek

·         Veri Tablosu (Data Table) ile Aynı Formülde Başka Değişkenler Kullanmak

 

Microsoft Excel ile Bilgiyi Düzenlemek

·         Excel içinde Stiller Oluşturmak

·         Şablon Dosyalar (Templates) ile Çalışmak

·         Dosyayı Açmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Open)

·         Dosyanın Yazmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Modify)

·         Sayfadaki Belirli Hücreleri Korumak

·         Çalışma Kitabının Yapısını Korumak

 

Form Kontrolleri ve Makrolar

·         Developer Sekmesini Ekrana Eklemek

·         Form Kontrolleri Kullanmak

·         Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek

·         Makro Seçeneklerini Kullanmak

·         Makrolarda Güvenlik

·         Makro Kaydetmek

·         Makrolara Kısayol Tuşu ve Form Kontolü Atamak

Bu eğitimi alan katılımcılara, Wissen Akademie ve GFN AG’ nin Microsoft Office İleri Excel Eğitimi Katılım Sertifikası verilecektir.

MS Office İleri Excel
Modül Adı Eğitim Tarihi Kontenjan Gün
Microsoft Excel 22-04-2017 - 23-04-2017 10 2