Kurumsal | Açık Sınıf MS Office İleri Excel


Bu eğitimle, Excel kullanıcılarının Excel'in daha ileri fonksiyonlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Formüllerle Çalışmak

·         Temel Fonksiyonlar (Tekrar)

·         Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak

·         Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)

·         Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)

·         Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)

·         İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)

·         Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY)

·         Veritabanı Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)

 

Verileri Düzenlemek ve Çözümlemek

·         Verileri Sıralamak (Sort)

·         Verileri Süzmek (Auto Filter, Advanced Filter)

·         Sütunları Bölmek (Text To Columns)

·         Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)

·         Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)

 

Verileri Gruplamak, Bütünlemek ve Özet Tablo Oluşturmak

·         Ara ve Alt Toplamlar Almak (Subtotal)

·         Gruplama Düğmeleri Kullanmak

·         Verileri Belirli Başlıklar Altında Filtrelemek ve Özetlemek

·         Özet Tablo (Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek Özet

·         Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek

·         Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek

·         Özet Grafik (Pivot Chart) Almak

·         Farklı Konumlardan Veri Birleştirmek (Consolidation)

 

Amaçlananı Bulmak ve Durum Değerlendirmesi Yapmak

·         Hedef Ara (Goal Seek) ile istenen Formül Sonuçlarına Ulaşmak

·         Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) ile Durum Senaryoları Üretmek

·         Senaryo Sonuçlarını Özetlemek

·         Veri Tablosu (Data Table) ile Aynı Formülde Başka Değişkenler Kullanmak

 

Microsoft Excel ile Bilgiyi Düzenlemek

·         Excel içinde Stiller Oluşturmak

·         Şablon Dosyalar (Templates) ile Çalışmak

·         Dosyayı Açmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Open)

·         Dosyanın Yazmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Modify)

·         Sayfadaki Belirli Hücreleri Korumak

·         Çalışma Kitabının Yapısını Korumak

 

Form Kontrolleri ve Makrolar

·         Developer Sekmesini Ekrana Eklemek

·         Form Kontrolleri Kullanmak

·         Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek

·         Makro Seçeneklerini Kullanmak

·         Makrolarda Güvenlik

·         Makro Kaydetmek

·         Makrolara Kısayol Tuşu ve Form Kontolü Atamak

  • Katılım Sertifikası
  • Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)

.

MS Office İleri Excel
Modül Adı Eğitim Tarihi Kontenjan Gün
Microsoft Excel 24.06.2017 - 25.06.2017 10 2