Kurumsal | Açık Sınıf Android Eğitimi


Wissen Andorid Uygulama Geliştirme eğitimleri, en yaygın mobil işletim sistemi olan Android üzerinde kullanılan uygulamaların geliştirilmesi  ve bu uygulamaların Play Store da nasıl hizmete sunulacağı yönünde, bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayacak eğitimler sunmaktadır.

1. Bölüm : Android Programlamaya Giriş

 

1.1 Android’e İlişkin Terminoloji Ve Temel Kavramlar

 

1.2 Android Altyapısı ve Aşağı Seviyeli Detaylar

 

1.3 Android Programlamada Kullanılan Dil Ve Araçlar

 

1.4 Gerekli Araçların Kurulumu

 

1.5 DEMO

 

1.6 DDMS Nedir ?

 

1.7 Android Projelerindeki Dosya ve Klasör Yapılanma

 

 

2. Bölüm : Android GUI Kütüphanesi

 

2.1 Android Küphanesinin Çekirdek Sınıfları

 

2.2 Context Sınıfı

 

2.3 Activity Sınıfı

 

2.4 View Sınıfı

 

2.5 ViewGroup Sınıfı

 

2.6 Ekran Tasarım Yöntemleri

 

2.7 Kontrollere ID Atanması

 

2.8 Layout Sınıflarının Kullanımı

 

2.9 Event Mekanizması

 

2.10 Event Handling Yöntemleri

 

2.11 Resource (Kaynak) Kullanımı

 

2.12 Toast Pencereleri

 

2.13 EditText Kontro

 

 

 

2.14 ToggleButton, CheckBox, Switch ve RadioButton Kontrolleri

 

2.15 Portrait ve Landscape Görünümler

 

2.16 Activity’lerin Başlatılması ve Intent Sınıfı

 

2.17 Diyalog Pencereleri

 

2.18 AlertDialog ve Builder

 

2.19 DatePickerDialog ve TimePickerDialog

 

2.20 TabActivity Sınıfı

 

2.21 Menüler

 

2.22 Adapter Sınıflar

 

2.23 Spinner ve ListView Kontrolleri

 

2.24 Özgün Custom Adapter Sınıfları

 

2.25 Sistem Servisleri

 

 

 

 

3. Bölüm : Android Dosya Sistemi ve Dosya İşlemleri

 

3.1 Environment ve File Sınıfları

 

3.2 Metin (Text) Dosyalar Üzerinde Çalışmak

 

3.3 Harici Depolama Alanına Erişim

 

3.4 Dosya İşlemlerinde JSON Formatı ve MVC Paterninin Kullanımı

 

 

 

 

4. Bölüm : Preferences Mekanizması

 

4.1 Preferences Mekanizmasına Giriş

 

4.2 SharedPreferences ve Editor Kullanımı

 

4.3 SeekBar Kontro

 

5. Bölüm : Lokal Veritabanı Olarak SQLite Kullanımı

 

5.1 SQLite Veritabanı Hakkında

 

 

 

5.2 Veritabanının Oluşturulması

 

5.3 Veritabanı Üzerinde Yapılacak CRUD İşlemleri

 

5.4 KatmanMimari Uygulama Örneği

 

 

 

 

6. Bölüm : Android IPC ve ContentProvider Mekanizması

 

6.1 ContentProvider Sınıfının Önemli Üyeleri

 

6.2 Standart Android Uygulamalana İlişkin ContentProvider’ların Kullanımı

 

 

 

 

7.Bölüm : Fragment Kullanı

 

7.1 Çekirdek Sınıflar

 

7.2 Fragment’ların Yaratılması ve Activity Üzerinde Görünlenmesi

 

7.3 FragmentManager & FragmentTransaction

 

7.4 Swipe Fragment ve Paging

 

7.5 Navigation Drawer

 

 

 

 

8. Bölüm : Multi Threading, Asenkron Çalışma ve Timer

 

8.1 Multi Thread Çalışma

 

8.2 Runnable Interface’i & Thread Sınıfı

 

8.3 Cross Thread Operasyonlar

 

8.4 AsyncTask Sınıfı

 

8.5 Timer ve TimerTask Sınıfla

 

 

 

 

9. Bölüm : Web Servislerin Kullanımı

 

9.1 RESTful bir Web Servisin Yazılması ve Androidte Kullanılması

 

11. Bölüm : Çizim İşlemleri

 

 

11.1 Canvas ve Paint, Drawable  Sınıfları

 

11.2 Geometrik Şekillere İlişkin Sınıflar

 

11.3 Dokunmatik Ekranla Etkilim

 

11.4 Çizim Nesnelerinin Deklaratif Kullanımı

 

11.5 SurfaceView

 

 

 

 

12. Bölüm : Animasyonlar

 

12.1 Programatik Animasyon

 

12.2 Deklaratif Animasyon

 

 

 

 

13. Bölüm : Multimedya

 

13.1 MediaPlayer Sınıfı

 

13.2 MediaRecorder Sınıfı

 

13.3 Kamera Kullanımı

 

13.4 Ses Tanıma

 

13.5 Metni Sese Çevirme (TTS)

 

 

 

 

14. Bölüm : Sensör Kullanı

 

14.1 Android Sensör Mimarisi

 

 

 

 

15. Bölüm : Broadcast Mekanizması

 

15.1 BroadcastReceiver Sınıfı

 

15.2 Broadcast Mesajlarının Yayınlanması

 

15.3 Lokal Broadcast Yayınları

 

16. Bölüm : Android Servisleri

 

 

16.1 Service Taban Sınıfı

 

16.2 Servisin Cihaz Başlaldığında  Otomatik Olarak Başlatılması

 

16.3 Bağlı (Bound) Servisler

 

 

 

 

17. Bölüm : Telefon, SMS ve E-Mail

 

17.1 Telefon Özellikleri

 

17.2 SMS Haberleşmesi

 

17.3 E-Mail Gönderme İşlemi

 

 

 

 

18. Bölüm : GPS ve Harita

 

18.1 GPS Kullanımı

 

19.2 Google Map API

 

 

 

 

20. Bölüm : Uygulamaların Google Play’de Yayınlanma

 

20.1 Release Versiyon Üretimi

 

20.2 Google Playde Yayınlama

 

 

  • Katılım Sertifikası
  • Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)
Android Eğitimi
Modül Adı Eğitim Tarihi Kontenjan Gün
Developing Applications for Android Devices 26.06.2017 - 30.06.2017 10 5